Zásady ochrany osobních údajů

Společnost PEKK Consulting s.r.o. jakožto správce osobních údajů, tímto informuje o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů 
s ohledem na Všeobecné nařízení EU o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“).

Cílem zásad zpracování osobních údajů je poskytnout informace o tom, jaké osobní údaje shromažďujeme, jak s nimi nakládáme, 
z jakých zdrojů je získáváme, k jakým účelům je využíváme, komu je smíme poskytnout a kde můžete získat informace o vašich osobních údajích, které zpracováváme. 


JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

Zpracováváme osobní údaje v následujícím rozsahu:
1 identifikační údaje: jméno a příjmení, datum narození
2 kontaktní údaje: adresa bydliště, telefon, emailová adresa,
3 další osobní údaje: pracovní pozice a údaje uvedené v životopisu, hodnocení jazykové úrovně, platební údaje


JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE VYUŽÍVÁME?

Vaše osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme pouze za stanoveným účelem a využíváme je pro plnění smlouvy a poskytování služeb, resp. poskytování IT služeb a business poradenství, poskytování služeb v oblasti kariérního poradenství, poskytování jazykových 
a jiných kurzů, dále pro komunikaci s klienty, informování o změnách a novinkách v nabídce služeb (oprávněný zájem), plnění právních povinností, účetní a daňové účely, vedení zákaznické databáze. 

Pro marketingové a propagační účely jsou osobní data využívána pouze na základně výslovného souhlasu, který klient poskytne písemně. Pro odhlášení odběru marketingových a propagační materiálů může klient požádat písemně na adrese petra@pekkconsulting.cz

Osobní údaje pro tyto činnosti jsou zpracovány v rozsahu nutném pro naplnění těchto činností a po dobu nutnou k jejich dosažení nebo po dobu přímo stanovenou právními předpisy. Poté jsou osobní údaje vymazány či anonymizovány. 


Jak chráníme vaše osobní údaje?
Pro zajištění bezpečnosti a důvěrnosti vašich osobních údajů využíváme technická a organizační opatření zejména na ochranu před neoprávněným přístupem k údajům a jejich zneužitím a zajištění bezpečnosti našich IT systémů.